Polska wobec integracji rynku finansowego w UE

Projekt "Kryzys finansowy w strefie euro i jego konsekwencje dla polskiego sektora bankowego" realizowany jest ze środków na naukę w latach 2012-2014 przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach umowy nr UMO-2011/03/B/HS4/06043

Cel projektu
e-debata
Publikacje
Wnioski i rekomendacje