Polska wobec integracji rynku finansowego w UE
» 28.11.17
Źródła finansowania instytucji bankowych a stabilność sektora bankowego w kontekście nowych inicjatyw regulacyjnych

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową rozpoczął realizację projektu badawczego pt. Źródła finansowania instytucji bankowych a stabilność sektora bankowego w kontekście nowych inicjatyw regulacyjnych.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Ce

(więcej)
» 15.12.14
Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro.

Publikacja sfinansowana została ze środków na naukę w latach 2012-2014 w ramach projektu nr 2011/03/B/HS4/06043

(więcej)
» 25.11.14
Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. „Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego”.

(więcej)
» 03.11.14
Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostepność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. "Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego".

(więcej)
» 25.04.14
Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego".

Publikacja opracowana została w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

(więcej)
» 27.11.13
Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie zjawiska wykluczenia finansowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym oraz wzięcia udziału w debacie pt. EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO.

(więcej)
» 11.03.13
Interwencjonizm a kryzysy na rynkach nieruchomości i kredytów hipotecznych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej debacie poświęconej perspektywom rozwoju polskiego rynku nieruchomości oraz kredytów hipotecznych, a także koncepcji wsparcia publicznego tego segmentu rynku minimalizującej wystąpienie kryzys

(więcej)
» 22.01.13
Raport nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury, realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – case study na przykładzie Niemiec

(więcej)
» 28.09.12
Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perpsektywie finansowej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym systemu finansowania projektów unijnych w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej.

(więcej)
» 16.01.12
Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowej e-debacie poświęconej wpływowi kryzysu gospodarczego na strategie przedsiębiorstw z sektora MSP

(więcej)
» 10.11.11
Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro dla polskiego i europejskiego sektora bankowego

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową rozpoczął realizację projektu badawczego poświęconego skutkom kryzysu zadłużenia w strefie euro dla polskiego i europejskiego sektora bankowego. Badania te zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Z

(więcej)
» 29.03.10
Jak ustrzec się przed kolejnym kryzysem zaufania na europejskim rynku finansowym

W dniu 18 grudnia 2009 roku w hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyło się seminarium pt. Jak ustrzec się przed kolejnym kryzysem zaufania na europejskim rynku finansowym.

Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we

(więcej)
» 19.03.10
Zastąpmy WIBOR realną stopą

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. Leszka Pawłowicza poświęconym alternatywnym metodom wyznaczania stopy referencyjnej na rynku kredytowym.

Artykuł pt. "Zastąpmy WIBOR realną stopą" został opublikowany na łamach serwisu internetowego Obs

(więcej)
» 30.11.09
Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. "Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej".

 

(więcej)
» 06.11.09
Jak ustrzec się przed kolejnym kryzysem zaufania na europejskim rynku finansowym?

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce mają zaszczyt zaprosić na seminarium pt. "Jak ustrzec się przed kolejnym kryzysem zaufania na europejskim rynku finansowym?".

(więcej)
» 03.07.09
Polska wobec integrującego się rynku finansowego

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami przygotowanymi w ramach projektu "Polska wobec integrującego się rynku finansowego" (Projekt finansowany ze środków MNiSW w ramach projektu nr 1H02C 039 30)

(więcej)
» 07.04.09
Wpływ kryzysu na rozwój polskiego rynku consumer finance

W ramach portalu uruchomiona została nowa dyskusja pt. Wpływ kryzysu na rozwój polskiego rynku consumer finance - konsekwencje dla banków, klientów i pośredników kredytowych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją stanowiąca opinię wiodącą do ro

(więcej)
» 19.03.09
Przebudowa globalnej architektury finansowej

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Prof. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej pt. "Przebudowa globalnej architektury finansowej po doświadczeniach kryzysu subprime. Wybrane problemy do rozwiązania."

(więcej)
» 03.03.09
Kryzys zaufania na rynkach finansowych

Zapraszamy do zapoznania się z opinią prof. Leszka Pawłowicza dotyczącą kryzysu zaufania na rynkach finansowych z perspektywy kraju goszczącego.

(więcej)
» 25.02.09
Jak ograniczyć rozprzestrzenianie się kryzysu?

"Dlaczego polityka pieniężna jest nieskuteczna? Jak ograniczyć rozprzestrzenianie się kryzysu?" - zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu autorstwa L.Pawłowicza, J.Szomburga oraz B.Lepczyńskiego.

Artykuł ukazał się na stronie Interneto

(więcej)
» 08.12.08
Zarządzanie paniką klientów w warunkach kryzysu banku

Zapraszamy do zapoznania się z opinią dra Piotra Masiukiewicza z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH nt. zarządzania paniką klientów w warunkach kryzysu banku.

(więcej)
» 25.11.08
Rola banków w absorpcji funduszy pomocowych w Polsce

Zapraszamy do udziału w nowej dyskusji prowadzonej w ramach Portalu - W jaki sposób zmniejszać bariery zaangażowania banków w obsługę projektów strukturalnych?

(więcej)
» 26.09.08
Nowa dyskusja

W ramach portalu uruchomiona została nowa dyskusja pt. „Czy w Polsce ubezpieczenia ryzykownych kredytów hipotecznych powinny być obligatoryjne? Czy wprowadzenie na szerszą skalę ubezpieczeń typu Mortgage Insurance zmniejszyłoby ryzyko wystąpienia kry

(więcej)
» 15.09.08
Mortgage Insurance

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez IBnGR raportem pt. "Wdrożenie w Polsce ubezpieczenia typu Mortgage Insurance - korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego"

(więcej)
» 15.09.08
Czy możemy uniknąć umiędzynarodowienia nadzoru nad rynkami finansowymi w UE?

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem prof. dr hab. Jana Szambelańczyka dotyczącym nowej architektury sieci bezpieczeństwa finansowego w UE.

(więcej)
» 13.08.08
Nowa architektura sieci bezpieczeństwa finansowego w UE - nowy komentarz w dyskusji

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Prof. zw. dr Władysława Leopolda Jaworskiego odnośnie konwergencji sieci bezpieczeństwa finansowego w UE i jej konsekwencji dla gospodarki polskiej

(więcej)
» 25.07.08
Bezpieczeństwo rynku usług finansowych

W maju 2008 ukazała się publikacja Pani Prof. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej poświęcona mechanizmom bezpieczeństwa na rynku finansowym w kontekście rosnącej integracji transgranicznej i międzysektorowej.

(więcej)
» 16.07.08
Wpływ Strategii Lizbońskiej na strategie biznesowe banków w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z syntezą publikacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dotyczącej wpływu integracji rynku finansowego na strategie biznesowe banków krajowych.

 

(więcej)
» 14.07.08
Konwergencja sfery nadzoru w Europie - praktyka i potencjalne struktury w przyszłości

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Pani Katalin MĂŠrő dotyczącym konwergencji sfery nadzoru w Europie. Referat został wygłoszony podczas konferencji "Zarządzanie wartością banku i zakładu ubezpieczeń w warunkach kryzysu zaufania na rynkach

(więcej)
» 28.05.08
Sekurytyzacja a kryzys

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią prof. Leszka Pawłowicza na temat skuteczności modeli zarządzania ryzykiem zawartych w Basel II, a także na temat związku sekurytyzacji aktywów banku z powstaniem kryzysu.

(więcej)
» 15.05.08
Nowa architektura sieci bezpieczeństwa finansowego w UE - stanowisko węgierskie

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Pani Katalin MĂŠrő (Hungarian Financial Supervisory Authority) przedstawiającą węgierskie stanowisko w sprawie nowej architektury sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej

(więcej)
» 29.04.08
Polska wobec wyzwań kryzysu finansowego

Zapraszamy do zapoznania sie z opinią prof. Leszka Pawłowicza nt. zagrożeń dla stabilności polskiego systemu finansowego oraz działań, jakie należy podjąć w celu uniknięcia poważniejszych zakłóceń na krajowym rynku finansowym

 

www.bankier.p

(więcej)
» 29.12.07
Podsumowanie dyskusji

W grudniu ukazała się książka pt. "Who will pay for a crisis on the European financial market? A host country's perspective" pod redakcją prof. Leszka Pawłowicza. Publikacja stanowi podsumowanie pierwszej dyskusji - Kto zapłaci za kryzys bankowy na e

(więcej)
» 29.11.07
Nowa dyskusja

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji "Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych - lekcja dla Polski" oraz zapoznania się z opinią wiodącą przygotowaną przez Prof. Leszka Pawłowicza

(więcej)
» 05.11.07
Nowy komentarz w dyskusji "Kto zapłaci za kryzys bankowy na europejskim rynku finansowym"

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Pana Wojciecha Kwaśniaka

(więcej)
» 24.10.07
Nowe komentarze w dyskusji "Kto zapłaci za kryzys bankowy na europejskim rynku finansowym"

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzami prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej oraz prof. dr hab. Ryszarda Wierzby

(więcej)
» 20.07.07
Wypowiedź prof. dr hab. Stanisława Kasiewicza

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Pana prof. dr hab. Stanisława Kasiewicza nt. roli BFG na integrującym się rynku usług bankowych

(więcej)
» 11.07.07
Wywiad z prof. Leszkiem Pawłowiczem

"Segment bankowy nie jest przygotowany na kryzys" - wywiad z prof. Leszkiem Pawłowiczem

(więcej)
» 10.07.07
Wypowiedź analityka portalu Bankier.pl

"Działalność transgraniczna komplikuje rozwiązywanie kryzysów" - wypowiedź Katarzyny Boguckiej - analityka portalu Bankier.pl

(więcej)
» 09.07.07
Forum dyskusyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji: "Kto zapłaci za kryzys bankowy na europejskim rynku finansowym"

(więcej)
» 09.07.07
Wystąpienie Prezesa NBP

"Rola NBP w zarządzaniu ewentualnym kryzysem bankowym na jednolitym rynku europejskim" - wystąpienie Prezesa Narodowego Banku Polskiego - Sławomira Skrzypka

(więcej)
» 28.06.07
Nowy portal dyskusyjny

Zapraszamy na witrynę nowego forum poświęconego debacie nt. integracji rynku finansowego w UE.

(więcej)