Polska wobec integracji rynku finansowego w UE
27.11.13 14:48 Wiek: 8 lat

Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie zjawiska wykluczenia finansowego

Kategoria: Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w debacie pt. EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO

i wyrażenia opinii na następujące pytania:

 

1. Jakie konsekwencje i koszty dla gospodarki i społeczeństwa i sektora bankowego niesie ze sobą ryzyko wykluczenia finansowego, i jakie są szacunkowe rozmiary tego zjawisko w Polsce, oraz kogo może to w największym stopniu dotknąć?

2. Czy i w jaki sposób, wzrost roli edukacji finansowej może przyczynić się do realnego ograniczenia wykluczenia finansowego i jego negatywnych konsekwencji z punktu widzenia wszystkich interesariuszy?

 

Przesłane do IBnGR opinie zostaną zamieszczone w recenzowanej publikacji.

Opinię prosimy przesłać do 20 grudnia br. na dres: marta.penczar@ibngr.pl

 

Dodatkowych informacji udziela Marta Penczar - tel. 58-524-49-58


<- Powrót do: Aktualności