Polska wobec integracji rynku finansowego w UE
03.11.14 08:23 Wiek: 7 lat

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostepność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Kategoria: Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. "Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego".

Jednocześnie zachęcamy do wyrażenia opinii w następujących kwestiach:

1. Czy i w jaki sposób wzrost integracji w obszarze rynków finansowych może przyczynić się do wzrostu dostępności sektora MSP do finansowania zewnętrznego?

2. Jaki wpływ na rozwój sektora MSP oraz szerzej, na rozwój gospodarczy kraju, ma integracja rynków finansowych w obszarze finansowania małych i średnich przedsiębiorstw?

3. Jakie są istotne bariery w dostępie MSP do finansowania zewnętrznego w Polsce?

4. Jakie rozwiązania europejskie (UE) uznać można za najlepsze praktyki w zakresie poszerzania dostępu MSP do finansowania zewnętrznego?

5. Jak w kontekście dostępności MSP do finansowania zewnętrznego postrzegać należy zmiany w mechanizmach finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej (wzrost znaczenia instrumentów zwrotnych)?

 

Przesłane do IBnGR opinie zostaną zamieszczone w recenzowanej publikacji.

 

Dodatkowych informacji udziela Monika Liszewska - tel. 58 524 49 43.


<- Powrót do: Aktualności