Polska wobec integracji rynku finansowego w UE
25.11.14 09:18 Wiek: 7 lat

Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego

Kategoria: Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. „Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego”.

Zachęcamy do wyrażenia opinii w następujących kwestiach:

1. Jakie koszty związane z wejściem Polski do strefy euro byłyby najbardziej istotne z punktu widzenia polskich banków?

2. Jakie najważniejsze korzyści odniosłyby banki po przystąpieniu Polski do unii walutowej?

3. Jakie rodzaje ryzyka i szanse dla banków wiążą się z wejściem Polski do strefy euro?

4. Jaki wpływ na bezpieczeństwo i stabilność polskiego sektora bankowego miałoby wejście Polski do strefy euro?

5. Jakie znaczenie miałoby wejście Polski do strefy euro dla atrakcyjności polskiego sektora bankowego z punktu widzenia potencjalnych inwestorów? Czy zachęciłoby ich do wejścia na polski rynek bankowy?

6. Jakie byłyby ewentualne konsekwencje dla polskiego sektora bankowego związane z wejściem Polski do strefy euro, w obecnym momencie, gdy boryka się ona z problemami strukturalnymi oraz instytucjonalnymi, zagrażającymi jej rozwojowi gospodarczemu?

7. Jaki wpływ miałoby przystąpienie Polski do strefy euro na:

a) dostępność finansowania długoterminowego dla banków krajowych?

b) koszt pozyskania finansowania długoterminowego przez banki krajowe?

8. Czy wejście Polski do strefy euro wpłynęłoby na zmianę struktury finansowania polskich banków, np. poprzez wzrost poziomu emisji obligacji?

 

Przesłane do IBnGR opinie zostaną zamieszczone w recenzowanej publikacji.

 

Dodatkowych informacji udziela Piotr Górski - tel. 58 524 49 39.

 


<- Powrót do: Strona główna