Polska wobec integracji rynku finansowego w UE

POLSKA WOBEC INTEGRACJI RYNKU FINANSOWEGO W UE
Dyskusje Tematy Wiadomości Ostatnia wiadomość
1 Wt 07.05.2013 [09:55]
Administrator _
Strategie przedsiębiorstw z sektora MSP wobec wyzwań związanych z kryzysem gospodarczym
Brak informacji
Zapraszamy do zapoznania się z opinią wiodącą Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową nt. skutków kryzysu zadłużenia w strefie euro dla polskiego oraz europejskiego sektora bankowego oraz do wzięcia udziału w dyskusji.
8 Pt 02.12.2011 [08:32]
Administrator _
Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji pt. "Wpływ ochrony konsumenta na integrację rynku kredytowego w Polsce i Unii Europejskiej." oraz do zapoznania się z materiałem, który jednocześnie stanowi opinię wiodącą do rozpoczętej dyskusji.
2 Śr 25.08.2010 [14:18]
Administrator _
1 Wt 07.04.2009 [08:26]
Administrator _
1 Śr 19.11.2008 [14:08]
Administrator _
4 Pon 04.05.2009 [09:29]
Administrator _
Dyskusja ma na celu analizę ewentualnych zagrożeń dla polskiego rynku finansowego w kontekście kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych
1 2 Pon 08.12.2008 [15:45]
Administrator _
Celem dyskusji jest przedstawienie możliwych rozwiązań w zakresie konwergencji sfery nadzoru finansowego w UE oraz próba odpowiedzi na pytanie: Jak w kontekście przedstawionych rozwiązań wyglądać powinno stanowisko Polski?
5 Wt 19.08.2008 [09:00]
Administrator _
ARCHIWUM
Dyskusje Tematy Wiadomości Ostatnia wiadomość
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Who will pay for a crisis on the European financial market? A host country's perspective" stanowiącą podsumowanie dyskusji poświęconej konsekwencjom potencjalnego kryzysu bankowego na rynku UE
3 15 Pt 08.02.2008 [13:42]
Administrator _