Polska wobec integracji rynku finansowego w UE

Zasady ogólne

  1. Oferta jest kierowana do wszystkich środowisk naukowych w Polsce, niezależnie od ich pozycji naukowej, specjalizacji i prowadzonych badań (nie ograniczamy się tylko do uczelni ekonomicznych, ani tych które kształcą finansistów, analityków finansowych, menedżerów pionu finansowego).
  2. Profesjonalizm, który wyraża się w tym, że tematyka dyskutowana na forum spełnia kryteria merytorycznej poprawności naukowej, pozbawiona jest elementów polemik politycznych czy osobistych. Ma pokazać szerszy kontekst decyzyjny i jest świadectwem na ile środowisko akademickie ma coś do zaoferowania (samoocena i społeczna ocena naszej odpowiedzialności).
  3. Niezależność opinii. Opinia jest autorska i nie tworzymy platformy dla prezentacji stanowisk instytucji, agend, stowarzyszeń lub związków.
  4. Zerwanie z anonimowością opinii. Prezentowane opinie i rozwiązania są sygnowane na tyle, aby można było jednoznacznie przypisać osobie autorstwo.
  5. Przestrzeganie dobrych zasad polemik naukowych.
  6. Dążenie do jak największego włączania osób postronnych (obserwatorów).

Zasady szczegółowe

  1. Punkt wyjścia, czyli temat, który prowadzić będzie do wypracowania rekomendacji określa Rada Programowa. Nie ograniczamy liczby tematów, aczkolwiek ich liczba nie może być duża, gdyż traci na tym przejrzystość dyskusji i wpływa to na jakość dyskusji.
  2. Nie ograniczamy liczby projektów, ani liczby autorów.
  3. Projekty mogą się dynamicznie rozwijać. Za rozwój projektu odpowiedzialny jest Koordynator.
  4. Określona jest z góry długość czasu na wyłonienie rekomendacji środowiska akademickiego.

Szkoła Główna Handlowa
European Mortgage Federation
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
bankier.pl - Polski Portal Finansowy